Language:  ▾

Odeslání příkazů do TWS

Odeslání příkazů do TWS

K odeslání příkazů do Trader Work Station slouží tlačítko .

Kontrola dostupných prostředků

Před odesláním příkazů pro vstup do pozice program zkontroluje dostupné prostředky na účtu. V případě, že na účtu není dostatek prostředků pro otevření pozice, zobrazí varování.

Upozornění: InterActiveBrokers používají k výpočtu požadovaného marginu složitý algoritmus, částečně chráněný jako obchodní tajemství. Kontrola množství kapitálu je proto pouze orientační. Je možné, že i když Stock Pair Trader příkazy odešle, nebude možné pozici v plném rozsahu otevřít!

Potvrzení příkazů a odeslání na burzu

Po odeslání z Traderu jsou příkazy připraveny v TWS, avšak nejsou odeslány na burzu. Příkazy je nutné v TWS ručně potvrdit kliknutím na tlačítko "Transmit".

Před odesláním je možné příkazy upravit dle potřeby. Je možné např. posunout vstupní cenu na blízkou S/R úroveň, časovat vstup pomocí CCI apod.