Language:  ▾

Automatické sledování signálů

Automatické sledování signálů

Automatické sledování signálů slouží ke sledování obchodních signálů, generování obchodních příkazů a jejich automatickému odeslání na burzu. Funkce dokáže autonomě exekuovat obchodní příkazy k otevření a následnému ukončení pozice.

Upozornění: Automatické sledování signálů slouží výhradně jako pomůcka pro obchodování akciových párů. Není určeno k automatickému obchodování bez dozoru uživatele!

Po celou dobu běhu Automatického sledování signálů je uživatel povinen sledovat a kontrolovat prováděné akce programu a v případě zjištění jakékoliv nesrovnalosti nebo chybného chování programu neprodleně zasáhnout!

Autor programu nezaručuje, že běh programu Stock Pair Trader bude plynulý a bez chyb! Odpovědnost za realizované obchodní příkazy nese vždy výhradně uživatel!

Spuštění funkce automatického sledování signálů

Automatické sledování příkazů spustíte kliknutím na tlačítko . Běžící automatické sledování příkazů ukončíte kliknutím na tlačítko "Ukončit automat".

Odeslání příkazů

Po spuštění funkce Automatického sledování signálů začne program v 1 sekundovém intervalu kontrolovat stav jednotlivých párů.
Pokud v zadaném časovém intervalu pro vstup / výstup z pozice vygeneruje pár signál ke vstupu / výstupu, odešle program automaticky všechny potřebné obchodní příkazy do TWS, které je neprodleně (bez zásahu uživatele) odešle na burzu.

Typ odeslaných příkazů se řídí nastavením páru (bod 17).

Řízení odeslaných příkazů

Po odeslání příkazů sleduje program exekuci příkazů každého páru samostatně:

Upozornění

S ohledem na výše uvedené je nutné, aby časový interval pro vstup / výstup z pozice končil před koncem obchodních hodin burzy. Jinak program nebude schopen zrušit případné nevyplněné objednávky a obnovit pozici páru!

Konec vstupního (výstupního) intervalu doporučujeme nastavit min. 2 minuty před uzavřením burzy.