Language:  ▾

Test robustnosti

Test robustnosti

Karta zobrazuje výsledky testu robustnosti páru. Test robustnosti spočívá v otestování páru pro blízké kombinace nastavení Perioda / Časový stoploss. Výsledky jsou přehledně zobrazeny v tabulkách. Hodnoty jsou barevně zvýrazněny.

Tabulky výsledků

V tabulkách jsou uvedeny hodnoty hlavních statistik páru pro blízké kombinace Perioda / Časový stop-loss.

Tip: Pro obchodování jsou vhodnější páry, které vykazují vysokou stabilitu v testu robustnosti. Páry, které mají v testu robustnosti výrazně rozdílné výsledky mohou být nestabilní.