Language:  ▾

Distribuce relativní odchylky

Distribuce relativní odchylky

Graf zobrazuje distribuci (histogram) relativní odchylky páru.

Gaussova křivka

Distribuci relativní odchylky je možné porovnat s Gaussovou křivkou normálního rozdělení. Obecně lze říci, že čím více se rozdělení relativní odchylky blíží Gaussově normálnímu rozdělení, tím je pár stabilnější. Odchylky mají charakter bílého šumu a budou se vracet k normálu.

Je-li distribuce posunuta směrem k jednomu konci (je asymetrická), znamená to, že pár má tendenci trendovat.

Příliš častý výskyt extrémních hodnot (nad 3,0) značí nízkou korelaci složek páru - nízkou robustnost.