Language:  ▾

Manažer portfolia

Manažer portfolia

Manažer portfolia slouží k sestavení obchodního portfolia z testovaných párů.

Nastavení portfolia

Položka Popis
Výběr párů Páry tvořící portfolio se vybírají v Tabulce párů.
Max. pozicí Stanovuje maximum současně otevřených pozic. Při backtestování portfolia nikdy nebude otevřeno více pozic, než je nastaveno.
Tabulka obchodů Tabulka obchodů zobrazuje všechny obchody portfolia. Význam jednotlivých sloupců
Položka Popis
Otevřených pozic Počet aktuálně otevřených obchodů, včetně obchodu na aktuálním řádku
Akcie A Symbol akcie A
Akcie B Symbol akcie B
Vstup Datum otevření obchodu
Výstup Datum uzavření obchodu
P/L obchodu Zisk / ztráta obchodu
Graf portfolia

Černá křivka zobrazuje čistý zisk/ztrátu portfolia (komise jsou automaticky zahrnuty v zisku každého obchodu)

Zelený histogram ve spodní polovině grafu zobrazuje počet aktuálně otevřených pozic

Poznámky:

Manažer portfolia simuluje všechna pravidla aplikovaná při živém obchodování:
  • Limit počtu otevřených pozic - nové pozice se neotevřou, dokud pro ně není volný "slot" (některý z předchozích obchodů není ukončen)
  • Blokování zkřížených párů - pár, jehož alespoň jedna akcie se nachází v právě otevřeném obchodu je považován za "zkřížený pár". Zkřížený pár je blokován, dokud není "zkřížený" obchod uzavřen.
    Příklad: Mějme v portfoliu páry A-B, B-C. Páry jsou zkřížené, protože oba obsahují akcii "B". Vstoupí-li pár A-B do pozice, je pár B-C blokován do doby, než je pozice A-B uzavřena.
  • Třídění párů dle Fitness funkce - Je-li k dispozici více párů na vstup, než je počet volných slotů (do vyčerpávní limitu otevřených pozic), jsou páry setříděny podle hodnoty "RelStDev". Přednostně jsou otevřeny ty s vyšší absolutní hodnotou "RelStDev".