Language:  ▾

Graf korelace

Graf korelace

Graf korelace zobrazuje průběh až 4 korelací mezi cenou akcie A a cenou akcie B.

V grafu může být proložena výsledná equity páru a jednotlivé obchody.

Nastavení grafu korelací

Položka Popis
Zisk / ztráta páru Zapne / vypne výslednou equity páru
Obchody Zapne / vypne jednotlivé obchody. Pozn.: Z důvodu lepší grafické interpretace jsou sloupce obchodů převýšeny. Měřítko výsledné equity páru a jednotlivých obchodů není stejné!
Korelace 1 - 4 Zapne / vypne příslušné křivky korelace
Perioda 1 - 4 Nastaví periody jednotlivých korelací